Ανακοίνωση 13-2-2019

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του νέου κύκλου λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων» (Thrombosis–Bleeding–Transfusion Medicine) σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017.

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.