ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
Ιστοσελίδα: https://www.eae.gr/el/
Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας
Ιστοσελίδα: http://hsbt.gr/
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ιστοσελίδα: http://health.lib.uoa.gr
Βιβλιοθήκες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιστοσελίδα: http://www.lib.uoa.gr/
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ιστοσελίδα: http://www.heal-link.gr/
Συλλογικός κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ιστοσελίδα: http://www.unioncatalog.gr/ucportal/
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Ε.Κ.Π.Α.
(καταχωρημένες Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές)
Ιστοσελίδα: http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (Ε.Α.Δ.Δ.)
Ιστοσελίδα: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/?locale=el