Πρόγραμμα Γ’ εξαμήνου

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ιστορικό αιμοδότηΣ. Βαλσάμη
Ιστορία της Αιμοδοσίας – Ιατρική των μεταγγίσεωνΑ. Τραυλού
Διαδικασία αιμοληψίας, επιπλοκές και αντιμετώπισηΠ. Ντουραμάνη
Μοριακή βιολογία RhesusΘ. Κουτσούρη
Ερυθροκυτταρικά αντιγόνα ΑΒΟ,Rhesus, Kell, Αντιγόνα λευκών-Αντιγόνα αιμοπεταλίων. Η ανοσολογία της μετάγγισηςΜ. Πολίτου
Μοριακή βιολογία RhesusΘ. Κουτσούρη
Τυποποίηση ομάδας αίματος. Διασταύρωση & Διερεύνηση ασυμβατότητας - Αντιδράσεις αντιγόνου αντισώματος – Άμεση και έμμεση Coombs- Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμίαΣ. Βαλσάμη
Νομικό πλαίσιο της ΑιμοδοσίαςΑ. Γιαλεράκη
Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγισηΣ. Βαλσάμη
Άμεσες αντιδράσεις μετά μετάγγισηΣ. Κοκόρη
Νομικό πλαίσιο της Αιμοδοσίας
Παράγωγα αίματος – Παρασκευή, Συντήρηση, ΠοιότηταΑ. Τσαντές
Αιμαφαίρεση – Θεραπευτική αιμαφαίρεση – Μελλοντικές προοπτικές.Π. Τσιριγώτης
PBM (Patient blood management)Α. Αργυρού
Ενδείξεις χορήγησης πλάσματος & αιμοπεταλίωνΣ. Κοκόρη
Εναλλακτικές μέθοδοι – Αυτόλογη μετάγγιση-Φαρμακευτική αντιμετώπιση.Π. Ματσώτα
PBM (Patient blood management)Α. Αργυρού
Υποχρεωτικά ελεγχόμενα παθογόνα μεταδιδόμενα με το αίμαΑ. Γιαλεράκη
Αναδυόμενα παθογόνα & ελεγχόμενα σε ειδικές καταστάσεις Εργαστηριακή διερεύνησηΚ. Σταμούλης
Αδρανοποίηση παραγώγων αίματοςΜ. Γαβαλάκη
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην ΑιμοδοσίαΔ. Σαλαγιάννη
Οργάνωση συστημάτων αιμοδοσίας. Ο ρόλος του ΕΚΕΑΚ. Σταμούλης
Διαχείριση του μηδέν αρνητικού αίματος Θ. Φουκαλένη
Περιγεννητική μετάγγιση Σ. Βαλσάμη
Μετάγγιση στην μεταμόσχευση ήπατοςΔ. Δημητρούλης
Μετάγγιση στη μεταμόσχευση μυελού των οστών.Ε. Γρουζή
Κυτταρικές θεραπείεςΑ. Σπυριδωνίδης
Διερεύνηση ομάδων αίματος, πραγματικά περιστατικά.Σ. Βαλσάμη
Διερεύνηση ασυμβατότητας, πραγματικά περιστατικάΣ. Βαλσάμη
Μεσογειακή θεραπεία
Μεταγγισιοθεραπεία- Αποσιδήρωση- Εναλλακτικές θεραπείες μετάγγισης
Β. Κομνηνάκα
Αιμοεπαγρύπνηση - Στόχοι & Οργάνωση συστημάτωνΕ. Γρουζή
Γονιδιακή θεραπεία στη β-Μεσογειακή αναιμίαΓ. Βασιλόπουλος
Επίσκεψη στο ΕΚΕΑ
ΠεριστατικάΣ. Βαλσάμη
Μ. Πολίτου
Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητώνΜ. Πολίτου
Α. Γιαλεράκη
Σ. Βαλσάμη