Πρόγραμμα Γ’ εξαμήνου

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ιστορικό αιμοδότηΣ. Βαλσάμη
Διαδικασία αιμοληψίας, επιπλοκές και αντιμετώπισηΠ. Ντουραμάνη
Ιστορία της Αιμοδοσίας – Ιατρική των μεταγγίσεωνΑ. Τραυλού
Ερυθροκυτταρικά αντιγόνα ΑΒΟ,Rhesus, Kell, Αντιγόνα λευκών-Αντιγόνα αιμοπεταλίων. Η ανοσολογία της μετάγγισηςΜ. Πολίτου
Μοριακή βιολογία RhesusΘ. Κουτσούρη
Τυποποίηση ομάδας αίματος. Διασταύρωση & Διερεύνηση ασυμβατότητας - Αντιδράσεις αντιγόνου αντισώματος – Άμεση και έμμεση Coombs- Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμίαΣ. Βαλσάμη
Μοριακή βιολογία RhesusΘ. Κουτσούρη
Απώτερες αντιδράσεις μετά μετάγγισηΣ. Βαλσάμη
Άμεσες αντιδράσεις μετά μετάγγισηΣ. Κοκόρη
Μοριακή βιολογία RhesusΘ. Κουτσούρη
Διερεύνηση ομάδων αίματος, πραγματικά περιστατικάΣ. Βαλσάμη
Διερεύνηση ασυμβατότητας, πραγματικά περιστατικάΣ. Βαλσάμη
Αιμαφαίρεση – Θεραπευτική αιμαφαίρεση – Μελλοντικές προοπτικέςΠ. Τσιριγώτης
Ο ρόλος του προσελκυτή στην Ελληνική πραγματικότηταΗ. Λουκοπούλου
Νομικό πλαίσιο της ΑιμοδοσίαςΑ. Γιαλεράκη
Παράγωγα αίματος – Παρασκευή, Συντήρηση, ΠοιότηταΑ. Τσαντές
Βιοδείκτες ποιότητας παραγώγων αίματοςΑ. Κριεμπάρδης
Νομικό πλαίσιο της ΑιμοδοσίαςΑ. Γιαλεράκη
Ενδείξεις χορήγησης πλάσματος & αιμοπεταλίωνΣ. Κοκόρη
Εναλλακτικές μέθοδοι – Αυτόλογη μετάγγιση-Φαρμακευτική αντιμετώπισηΠ. Ματσώτα
Νεότερα παράγωγα αίματοςΠ. Κώτση
PBM (Patient blood management)Α. Αργυρού
Πραγματικά Περιστατικά-Ποιότητα παραγώγων αίματοςΣ. Βαλσάμη - Μ. Πολίτου
PBM (Patient blood management)Α. Αργυρού
Υποχρεωτικά ελεγχόμενα παθογόνα μεταδιδόμενα με το αίμαΑ. Γιαλεράκη
Αναδυόμενα παθογόνα & ελεγχόμενα σε ειδικές καταστάσεις Εργαστηριακή διερεύνησηΚ. Σταμούλης
Αδρανοποίηση παραγώγων αίματοςΜ. Γαβαλάκη
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην ΑιμοδοσίαΔ. Σαλαγιάννη
Οργάνωση συστημάτων αιμοδοσίας. Ο ρόλος του ΕΚΕΑΚ. Σταμούλης
Διαχείριση του μηδέν αρνητικού αίματος Θ. Φουκαλένη
Κυτταρικές θεραπείεςΑ. Σπυριδωνίδης
Μετάγγιση στην μεταμόσχευση ήπατοςΔ. Δημητρούλης
Περιγεννητική μετάγγιση Σ. Βαλσάμη
Μετάγγιση στη μεταμόσχευση μυελού των οστώνΕ. Γρουζή
Μεσογειακή θεραπεία
Μεταγγισιοθεραπεία- Αποσιδήρωση- Εναλλακτικές θεραπείες μετάγγισης
Β. Κομνηνάκα
Επίσκεψη στο ΕΚΕΑ
Αιμοεπαγρύπνηση - Στόχοι & Οργάνωση συστημάτωνΕ. Γρουζή
Γονιδιακή θεραπεία στη β-Μεσογειακή αναιμίαΓ. Βασιλόπουλος
Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητώνΜ. Πολίτου
Α. Γιαλεράκη
Σ. Βαλσάμη