Σκοπός του ΠΜΣ «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της κατανόησης και μελέτης του μηχανισμού της Αιμόστασης και των διαταραχών της. Επιπλέον στοχεύει στην εκπαίδευση στις αρχές της μεταγγισιοθεραπείας και τις εφαρμογές της σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο.

Το επιστημονικό αντικείμενο των διαταραχών αιμόστασης και της μεταγγισιοθεραπείας έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πρακτικά όλες τις διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής και τις συναφείς βασικές επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία κ.λπ.) καθώς και πεδίο εφαρμογής τόσο για τους ανωτέρω επιστήμονες όσο και για άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων κλπ).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των επιστημόνων για ακαδημαϊκό έργο δίνοντας τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις διεπιστημονικές συνέργειες προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί.

Στους απόφοιτους του ΠΜΣ «ΘΡΟΜΒΩΣΗ – ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ» παρέχονται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να :

στελεχώσουν Αιματολογικά Εργαστήρια, Μονάδες Αιμοδοσίας, Χειρουργικές, Παθολογικές, Καρδιολογικές, Αναισθησιολογικές Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δημόσιου και ιδιωτικου τομέα καθώς και Ερευνητικά Εργαστήρια και Αρμόδιες Αρχές (όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία), σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στην εργαστηριακή διερεύνηση και αντιμετώπιση των διαταραχών της Αιμόστασης και της Μεταγγισιοθεραπείας

  • προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
  • εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες και να πραγματοποιήσουν δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά
  • συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
  • έχουν πρόσβαση συνεχή επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Αιμόστασης- Μεταγγισιοθεραπείας μέσω σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως, συναφών συνεδρίων κ.ά.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.